Katedra dějin umění

Katedra dějin umění Filozofické fakulty nabízí denní studium teorie a dějin výtvarných umění. Studium obsahuje průpravu v dějinách umění od pravěku po současnost ve všech druzích a oborech umělecké činnosti, od architektury přes sochařství, malířství, kresbu, grafiku a umělecké řemeslo až po design, fotografii a nová média. Jedním z cílů katedry je také dlouhodobá a intenzivní podpora studia v zahraničí, které přispívá nejen k odbornému růstu a rozhledu, ale často se stává i jedním ze zásadních zážitků formujících osobnost každého studenta. Krom partnerských univerzit Filozofické fakulty, nabízí Katedra dějin umění možnost jednosemestrálního, či dvousemestrálního studia na univerzitách v Itálii, Německu, Rakousku, Polsku nebo v Portugalsku.

Kontakt:
e-mail: zuzana.komarkova@upol.cz
tel.: 585 633 442
web: https://dejinyumeni.upol.cz/

Katedra divadelních a filmových studií

Jsme dynamicky se rozvíjející katedra zaměřená na výzkum a výuku audiovizuální kultury, divadla a performativity ve všech jejich podobách a souvislostech. V bakalářském i navazujícím magisterském stupni nabízíme programy Filmová studia, Divadelní a performanční studia a Televizní a rozhlasová studia, které jsou kombinovatelné mezi sebou i s dalšími studijními programy na Filozofické fakultě UP. Našim posláním je soustavně rozvíjet stav poznání v našich oborech prostřednictvím excelentního výzkumu; zdokonalovat kritické myšlení našich studujících; vychovávat konkurenceschopné absolventy, kteří se prosadí na trhu práce v jimi preferovaných odvětvích; být aktivní ve veřejném prostoru, kultivovat veřejný dialog o kulturních tématech a podílet se na utváření občanské společnosti. Co je nám vlastní? Otevřenost, solidarita a respekt k diverzitě názorů; přátelská a bezpečná atmosféra ve výuce; interdisciplinární uvažování; přesah do praxe prostřednictvím praxí a pracovních stáží. Podílíme se na organizaci několika filmových a divadelních festivalů, provozu filmového klubu Pastiche Filmz, univerzitního rádia UP AIR a dalších veřejných akcí.

Kontakt:
e-mail: anna.gaborova@upol.cz
tel.: 585 633 423
web: https://kdfs.upol.cz/

Katedra hudební výchovy

Studium na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty je uskutečňováno převážně v kombinacích s dalšími učitelskými obory nabízenými Pedagogickou, Filozofickou či Přírodovědeckou fakultou a je dvouúrovňové. První úroveň představuje tříletý bakalářský  obor Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání.  Jejich obsahem je získání rozvinutých hudebních dovedností ve hře na hudební nástroj, ve zpěvu a řízení pěveckého sboru a hudebního souboru. Součástí studia je získání znalostí v oblasti hudební teorie, hudební historiografie, hudebních forem, hudebních nástrojů ad. Druhou úroveň představuje studium dvouletého magisterského navazujícího oboru Učitelství hudební výchovy pro střední a základní školy v prezenční i kombinované formě a obor Hra na nástroj nebo zpěv. Magisterské studium prohlubuje kompetence studentů získané v bakalářském studiu a rozšiřuje je o oblasti hudebně pedagogické a psychologické. Součástí magisterského studia je také oborová praxe na základních a středních školách.

Kontakt:
e-mail: hejlova@pdfnw.upol.cz
tel.: 585 635 251
web: khv.upol.cz

Katedra muzikologie

Studium na Katedře muzikologie Filozofické fakulty je určeno absolventům konzervatoří a gymnázií (případně i jiných střeních škol) s výrazným zájmem o teoretickou reflexi hudby. Student získává ucelené znalosti z hudebně teoretických disciplín (harmonie, kontrapunkt, hudební formy, teorie hudebního zápisu, hudební analýza), z dějin evropské a české hudby, z dějin a teorie populární a jazzové hudby a dalších disciplín hudební vědy (etnomuzikologie, hudební psychologie, hudební sociologie, hudební kritika a popularizace hudby aj.) i z dalších pro muzikologa nezbytných oborů (cizí jazyky, dějiny filozofie, estetika a obecná teorie umění atd.). Výuka je zaměřena také na rozvoj praktických dovedností (sluchová analýza, čtení a hra partitur, collegium musicum, hra na klavír, počítačová editace hudby, odborná praxe). Po úspěšné absolvování bakalářského studia se student může ucházet o další studium v navazujícím studiu muzikologie.

Kontakt:
e-mail: musicology@upol.cz
tel.: 585 633 283
web: www.muzikologie.upol.cz

Katedra výtvarné výchovy

Studium na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty poskytuje plnohodnotné vzdělání, kompetentní, profesionální a odbornou přípravu pro pedagogické působení. Je určeno studentům, kteří budou působit jako pedagogové výtvarné výchovy v mateřských školách, na prvním i druhém stupni ZŠ, budou vyučovat na základních uměleckých školách a středních školách. Pojetí studia předpokládá, že se její absolventi uplatní rovněž v mimoškolních zařízeních jako jsou výchovné nebo léčebné ústavy atp. Katedra výtvarné výchovy byla již od svých počátků zaměřena na vzdělávání výtvarných pedagogů. Působila zde řada významných umělců a teoretiků jako např. J. Zrzavý, F. V. Mokrý, J. Vinecký, L. Šlapeta, V. Richter a B. Markalous-John.

Kontakt:

e-mail: marta.dankova@upol.cz
tel.: 585 635 432
web: kvv.upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)