Raubířské zpěvy a morytáty

17. září 2018, 18:00 – 20:00

Křest knihy Milana Valenty

Milan Valenta z Ústavu speciálněpedagogických studií pedagogické fakulty napsal novou knihu. Své Raubířské zpěvy a morytáty pokřtí v pondělí 17. září v Kapli Božího Těla Uměleckého centra UP společně s primátorem města Olomouc a děkankou fakulty. Slavnostní událost bude moderovat Ivo Šmoldas za hudebního doprovodu folkrockové skupiny Střemkoš. Akce je součástí Dnů pro absolventy PdF UP.

Podrobnější informace v Žurnálu UP

Pořádá

Milan Valenta

Místo

Umělecké centrum UP, Kaple Božího Těla

Přílohy