Sofiina volba po česku

17. únor 2020 - 2. březen 2020

Výstava Judity Matyášové, mapující osudy českých židovských dětí ve Skandinávii

Novinářka Judita Matyášová se specializuje na příběhy pamětníků, kteří odešli nebo emigrovali v první polovině 20. století, např. Wintonových dětí. V roce 2010 objevila informace o skupině 80 českých židovských dětí, které odjely v prvních měsících války do Dánska. Jejich rodiče stáli před podobnou volbou jako Sofie z románu Williama Styrona, která se musela rozhodnout, které ze svých dětí zachrání. Rodiče těchto dětí mohli vybrat jen jednoho ze svých potomků a poslat ho do bezpečí. Děti bydlely v Dánsku v pěstounských rodinách, v roce 1943 uprchly do Švédska a jejich životní cesty se rozešly na mnoho let. Judita hledala tyto pamětníky po celém světě. Výsledkem jejího detektivního pátrání je kniha Přátelství navzdory Hitlerovi (nakl. Mladá fronta) a také putovní výstava o jednotlivých pamětnících.

Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 17. února 2020 v 17.00 v Kapli Božího Těla Uměleckého centra Univerzity Palackého, Univerzitní 3, Olomouc.

Součástí vernisáže bude přednáška autorky výstavy a stručný příspěvek Pavla Maňáka, který pohovoří o dvou rodácích z Olomouce. Oba se na přípravě dětí na vystěhování podíleli.

Organizátory výstavy jsou Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových a Dánské velvyslanectví v České republice. Záštitu nad akcí převzal primátor města Olomouce, pan Miroslav Žbánek.

Místo

Atrium, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3

Přílohy