Jitka Vrbková: Divadlo actor-specific

1. říjen 2021, 15:00 – 16:30

Přednáška zahajuje cyklus "Současné tendence v divadle" a je otevřená veřejnosti

Přednáška Jitky Vrbkové je zaměřená na divadlo, které staví na jinakosti a specifičnosti herců, ať už je specifičnost dána jejich zdravotním postižením, národností, společenským statutem a jinými. Přednáška pojednává o různých dramaturgicko-režijních přístupech k tomuto typu divadla u nás i v zahraničí, zabývá se specifickou performativitou, průnikem etiky a estetiky a vlivu medicínského versus společenského modelu postižení na divácké vnímání.

Událost na facebooku

Pořádá

Katedra divadelních a filmových studií FF UP

Místo

atedra divadelních a filmových studií, Filmový sál, 3. patro, Umělecké centrum UP

Přílohy