Ivan Buraj: Možnosti současného politického divadla

22. říjen 2021, 15:00 – 16:30

Přednáška uměleckého šéfa HaDivadla Ivana Buraje z cyklu "Současné tendence v divadle"

Na začátku naší přednášky se zaměříme na političnost formálních prostředků, zejména na zacházení s časem a hustotou díla. Pokusíme se pojmenovat politické kontexty pomalosti a demonstrovat je na režijních postupech v inscenacích Paní Bovaryová, Strýček Váňa a Vnímání, které v posledních sezonách vznikly v HaDivadle. Imanentní političnost pomalosti budeme demonstrovat také ve filmu Old Joy (2006). Zaměříme se také na pojem plétora (přeplněnost/nadbytek) a zamyslíme se nad politickými souvislostmi rychlosti, což nás dovede k otázce zezbytečňování a nadbytku v umění, kde se dotkneme myšlení francouzského filozofa George Batailla. V další části se pokusíme naznačit širší možnosti dramaturgie a budeme zkoumat otázku proč v našem chápání nemůže být příští reforma divadla pouze estetická a proč je důležité přemýšlet kriticky a důsledně nejen nad dílem samotným, ale i nad podmínkami jeho vzniku. Rozebereme východiska, která nás v HaDivadle vedli k sezoně s tématem nerůstu a zamyslíme se nad možnými důsledky tohoto politického konceptu jak pro estetiku, tak pro praxi a provoz divadla.

Událost na facebooku

Pořádá

Katedra divadelních a filmových studií FF UP

Místo

Velká posluchárna (č. 225), 2. patro, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3

Přílohy