Mezinárodní studentské psychologické dny

28. duben 2022 - 29. duben 2022

22. ročník soutěžní odborné mezinárodní akce pro bakalářské a magisterské studenty psychologie

Mezinárodní studentské psychologické dny jsou určeny studentům bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů psychologie, které se studují v rámci České republiky a Slovenské republiky. Této vědecké konference se zpravidla účastní studenti, kteří aktivně a úspěšně obhájili své odborné práce již na studentských vědeckých konferencích v rámci svých mateřských kateder.

Součástí MSPD 2022 bude i vyhlášení tří vítězných prácí (za bakalářskou i magisterskou sekci) studentů ze slovenských kateder psychologie – 22. ročník celoslovenské soutěže ŠVOČ.

Místo

Filozofická fakulta UP

Přílohy