říjen 10/13

13. říjen 2021, 19:00–22:00
Dny židovské kultury: Mi Martef
Koncert v rámci festivalu Dny židovské kultury Olomouc 2021
13. říjen 2021, 19:00–20:30
PAF OLOMOUC 2021 HLEDÁ NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY
Setkání se zájemci o práci ve festivalovém štábu na 20. ročníku PAF Olomouc 2021.
13. říjen 2021, 19:30–22:00
Olmützer Kulturtage: Helmut Newton - Nestoudná krása
Projekce filmu v rámci festivalu Olmützer Kulturtage