Koncert nejúspěšnějších žáků

28. květen 2019, 18:00 – 19:30

ZUŠ "Žerotín" Olomouc

Koncert nejtalentovanějších žákyň a žáků Základní umělecké školy "Žerotín" Olomouc.

Kaple Božího Těla, UC UP.

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3

Přílohy