Odcházení

12. červen 2019, 19:30 – 21:00

projekce filmu

Na první pohled cesta bez konce, zahalená do mlhy, metafory a symbolismu. Postupně přechází do bodu, kdy je třeba klást si existenciální otázky, kam lidská společnost směřuje. Má cesta vůbec nějaký konec? A může lidskost umřít? Obrazově i zvukově minimalistická meditace o lidské společnosti.

Filmový sál UC UP. Více informací tady.

Pořádá

Lukáš Mach

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3

Přílohy