Trienále SEFO 2021: Universum outdoors

24. červen 2021 - 14. září 2021

Trienále SEFO 2021

Ve spolupráci s Ústavem experimentální tvorby brněnské Fakulty architektury VUT opouští trienále zdi muzea. Studenti ateliéru Nicol Gale a Svatopluka Sládečka zkoumají styčné téma universa na několika místech olomouckého předhradí vymezeného symbolickým trojúhelníkem: univerzita – církev – muzeum. Dotýkají se zažitých veřejných prostorů, ať už v jejich nedokončenosti, anebo naopak v jejich domněle definitivních, architektonicky ztvárněných podobách. Pojmenovávají a podtrhují, nebo naopak zpochybňují hodnoty dosaženého stavu. Jednotlivé prostory / prostranství studenti nově organizují intervencemi, u nichž se počítá s pomíjivostí ať už časovou, nebo materiální. Do projektu se aktivně zapojují členové Katedry muzikologie a Katedry hudební výchovy Univerzity Palackého.
Více informací zde.

Místo

nádvoří, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3

Přílohy