Basement Project: Virtual Cuddle

3. listopad 2021, 18:00 – 19:00

Vernisáž výstavy

Basement Project vás zve na vernisáž výstavy Karolína Schön, Klára Kacířová, Alena Kolesnikova, Ester Grohová - Virtual Cuddle Therapy. Čím hlouběji jsme schopní nahlížet do skutečnosti vlastního nitra, tím se stáváme soucitnějšími s ostatními, nejen lidskými entitami. „Cuddle terapie,“ je forma terapie jež se zaměřuje na dotek a jeho deprivaci v dnešní společnosti. Tento projekt stojí na pomezí terapie a umění, a rozvíjí samotný obor arteterapie jako takové. Cílem projektu je poskytnout divákům okamžik, aby se zastavili, osvobodili se od běžných denních pochodů a zažili plnou přítomnost. Pomocí virtuální vize se účastníci a účastnice soustředí na vlastní dech, zpomalí se.

Kurátorky: Tereza Tomanová, Hana Kurková
Za podpory Pedagogické fakulty UP.

Prosíme všechny návštěvníky, aby splňovali protipandemicka opatření OTN (očkováni, test, protilátky) a měli daná potvrzení u sebe. Děkujeme za pochopení.

Pořádá

Basement Project PdF UP

Místo

Basement, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3

Přílohy