Pastiche Filmz: Jeptiška

10. listopad 2021, 19:30 – 22:00

tradiční středeční projekce v rámci studentského filmového klubu

Francie, Belgie | 2013 | 114 min. | režie: Guillaume Nicloux | drama

Suzanne Simonina ve svých dopisech retrospektivně popisuje svůj život plný utrpení. Jako mladá žena byla poslána do kláštera proti své vůli. Vzhledem k tomu, že její rodiče si nemohou dovolit dát jí bohaté věno potřebné na uzavření manželství, rozhodnou se, že namísto vdavek ji dají do kláštera. Matka představená jí s porozuměním pomáhá přiučit se každodenní rutině klášterního konventu. Suzannina touha po svobodě však nadále přetrvává. Když laskavá Matka představená zemře, Suzanne musí čelit destruktivním opatřením. Jako ve zlém snu čelí ponižování, obtěžování ze strany nové abatyše a ostatních sester. Suzanne je tak podrobena utrpení a náboženskému fanatismu. (Film Europe)

Projekce proběhne ve Filmovém sále, 3. patro v levé části Konviktu.

Prosíme všechny návštěvníky Filmového sálu o dodržování aktuálních protiepidemických opatření. Děkujeme!

Cena: 80 Kč // 60 Kč (pro držitele průkazu AČFK)

Pořádá

Pastiche Filmz

Místo

Filmový sál UC UP, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3

Přílohy