Lukáš Jiřička: Vstříc otevřenosti

26. listopad 2021, 15:00 – 16:30

Přednáška divadelního dramaturga Lukáše Jiřičky z cyklu "Současné tendence v divadle"

Dramaturgie jako divadelní, ale i hudební či například filmová profese i složka bývá obvykle spojena s racionálním, interpretačním a jistým mediačním přístupem. Ovšem primárně dramaturgie může být nejen kompozicí, ale i nastavením vstupních parametrů či modulů. Jak vylézt z klece ega, racionality, interpretace a motivací? Přednáška s ukázkami o genezi a různých podobách otevřených forem či divinačních a generativních principů nebo systémů v umění a jejich možné aplikaci na divadelní dramaturgii. Kniha proměn, Mistr Zhuang, Wladyslaw Strzeminski, John Cage, Earle Brown, Cornelius Cardew, Brian Eno, Pawel Althamer, Kwiekulik, Italo Calvino, Julio Cortazar, Mark Fell, Olga Neuwirth.

doc. MgA. Lukáš Jiřička, PhD. (*1979) působí jako divadelní dramaturg, režisér radioartových projektů, tvůrce galerijních instalací či filmů a publicista (A2, HIS Voice, Respekt, Hospodářské noviny). Studoval komparatistiku na FFUK a vystudoval dramaturgii na DAMU, kde také absolvoval doktorské studium. V rámci svého studia byl na stážích na PWST v Krakově, kde také byl asistentem režiséra Krystiana Lupy, ve Varšavě, a také na stáži na Institut für Angewandte Theaterwissenschaft v Giessenu.
Je jedním z dramaturgů festivalu „jiné“ hudby Stimul a dramaturgem pole performativního umění Terén v Brně (CED). Působí jako editor a překladatel z polštiny. Spolupracoval s režiséry Petrou Tejnorovou, Edit Kaldor, Matyášem Dlabem a Andreasem Ammerem, choreografickým duem VerTeDance či soubory Handa Gote a 420PEOPLE ad. Na svých rozhlasových kompozicích – převážně pro Český rozhlas – spolupracoval se skladateli Kevinem Drummem, Michalem Ratajem, Jackem Sienkiewiczem, Robertem Piotrowiczem, Paulem Wirkusem či s Martinem Ježkem a Tomášem Procházkou. Kromě své rozhlasové a galerijní tvorby vytváří společně s Martinem Ježkem (Jak se dělá počasí, Hra na ohradu) a Petrem Šprinclem (Morava, krásná zem) experimentální filmy. Pedagogicky působí na FAMU a DAMU. Je autorem knih Identita v době otřesu (NAMU, 2011) a Dobyvatelé akustických scén (NAMU, 2015; Instytut Teatralny, Varšava, 2018).

Událost na facebooku

Pořádá

Katedra divadelních a filmových studií FF UP

Místo

Velká posluchárna (č. 225), 2. patro, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3

Přílohy