Italské inspirace na Moravě

11. prosinec 2021, 19:00 – 21:30

adventní koncert

Emanuelle Barbella (1718–1777)
Sonáta G dur pro cimbál a basso continuo

Johann Sebald Triemer (1704–1756)
Sonáta C dur pro violoncello a basso continuo

Géza Allaga (1841–1913)
Pizzicato e Glisando

Jean-Baptiste Barrière (1017–1747)
Sonáta D dur pro violoncello a basso continuo

Pietro Beretti (1705–1759)
Sonáta G dur pro cimbál a basso continuo

ÚČINKUJÍ
MUSICA FIGURALIS
Radka Čermáková – cimbál
Petra Machková Čadová – violoncello
Marek Čermák – cembalo

Pořádá

ProArte21

Přílohy