Jan Suk: Expanded theatre: fenomenologické reflexe nových trendů v živém divadle

17. prosinec 2021, 15:00 – 16:30

Přednáška anglisty Jana Suka z cyklu "Současné tendence v divadle"

Přednáška se bude zabývat fenoménem, který nazývám Expanded Theatre (rozšířené divadlo). Podobně jako např. Expanded cinema se jedná o projekty které se opírají o širší kontext přímé proscéniové divadelní zkušenosti tady a teď, stejně tak jako u tzv. Expanded Cinema, kde se umělecký projev neomezuje pouze na projekci na plátno.

Mgr. Jan Suk, Ph.D. je vedoucím Katedry anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. K tomu je šéfredaktorem časopisu pro anglofonní studia Hradec Králové Journal of Anglophone Studies. Jan Suk bohatě přednášel a publikoval v zahraničí (Stanford University, King's College, Roehampton, Leeds, Konstanz, Porto), akademicky vystupoval na Srí Lance, v Grónsku, Nepálu, na Kypru, atp. na téma imerzivní divadlo, živé umění, Gilles Deleuze & performance, zejména v anglofonním kontextu. Jan Suk je autorem knihy Performing Immanence: Forced Entertainment (2021), která obdržela několik mezinárodních ocenění.

Pořádá

Katedra divadelních a filmových studií FF UP

Místo

Velká posluchárna (č. 225), 2. patro, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3

Přílohy