QAK 2022

2. únor 2022 - 3. únor 2022

21. ročník konference

Vykloubený svět: Jak může kvalitativní výzkum napomoci řešení palčivých otázek dnešní společnosti?

Ano, nechceme v rámci 21. ročníku naší kvalitativní konference probírat nic menšího než hrozby, kterým v 21. století čelíme, ať už domněle ve vnitřním či reálně ve vnějším světě. Co nám ukázala pandemie? A nechystá na nás příroda další rány? Jak se na ně máme připravit a jak napravovat škody? Údajně nastala doba postfaktická. Dá se tomu věřit nebo jde o fake news? Mnohde to ohrožuje demokracii, ale politiku bychom do toho teď raději nemíchali. Lidé migrují navzdory rasismu a xenofobii. Může nás to o něco obohatit nebo nám to může něco ukrást?

Možná jsme položili mnoho otázek, jsme si vědomi, že ne na všechny jsme schopni nalézt odpovědi. Jedná se však o otázky, které přinášejí nové výzvy pro výzkum. Věříme, že právě výzkum a společná diskuze nad těmito ožehavými tématy dnešní doby nám může pomoci propíchnout bubliny, ve kterých se mnohdy nalézáme.

Pokud nebude příznivá epidemiologická situace s Covid-19, konference proběhne online v telekonferenční platformě Zoom. Informace  budou uvedeny na webu konference a účastníci informováni.

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3

Přílohy