Filmové projekce a festivaly

Umělecké centrum disponuje moderním Filmovým sálem, který je domácím prostředím studentského spolku Pastiche Filmz. Sál krom klasické klubové produkce nabízí také platformu pro realizaci jednotlivých dílčích projektů a eventů, od profilů zahraničních nezávislých tvůrců přes ozvěny festivalů až po přehlídku lokální nezávislé tvorby Diletant či soutěžní přehlídku studentských filmu V.Ř.E.D. Filmové projekce se ovšem nerealizují primárně ve Filmovém sále. V průběhu konání festivalů se k projekčním místům přidávají také Divadelní sál nebo Kaple Božího Těla.

Pastiche Filmz

Studentské uskupení s jednou z nejdelších tradic v rámci novodobého fungování Uměleckého centra. Registrovaný člen Asociace českých filmových klubů, který právě zde v průběhu celého školního semestru dramaturgicky a organizačně zajišťuje projekce svého Filmového klubu i další tematické audiovizuální eventy.

Reactor

Projekt studentek Katedry divadelních a filmových studií FF UP. Vznikl za účelem rozšířit povědomí studentů o tendencích v současné české kulturní sféře. Přináší jim exkluzivní možnost seznámit se s nejvýznamnějšími osobnostmi současného divadla, rozhlasu, televize i filmu.

Academia Film Olomouc (AFO)

Filmový festival Univerzity Palackého s bohatou tradicí. Každoročně promítá progresivní populárně-vědecké snímky pro širokou veřejnost, stejně tak hostí ostře sledované diskuze a přednášky českých a zahraničních vědeckých špiček. Výraznou součástí organizačního týmu jsou i studenti Filozofické fakulty UP, především pak právě studenti pořádající Katedry divadelních a filmových studií.

Přehlídka současné animace a filmového umění (PAF)

Přehlídka, která se věnuje širokému pojetí fenoménu animace v kontextu kinematografie, mediálních studií a vizuálního umění. Jedná se o ojedinělou platformu v České republice, kdy jsou funkčně kombinovány nové technologie a tradice filmové animace v současném umění i filmové produkci.