Divadelní představení a festivaly

Ústředním dějištěm divadelních představení a festivalů v Uměleckém centrum je především Divadelní sál. Neboli domovská scéna studentských divadelních spolků Katedry divadelních a filmových studií FF, jakými v současnosti jsou KucmochNabalkoně, No vidiš! a Po škole. Jejich členové právě tady skrze aktivní tvůrčí činnost získávají praktické zkušenosti s divadelní dramaturgií, herectvím, režií a jevištní technologií. Tím divadelní dění v Konviktu ovšem ani zdaleka nekončí. Mezi další význačné akce, které zde nacházejí profesionální zázemí, patří i Divadelní Flora a Noc divadel.  

Divadelní Flora

Tradiční přehlídka aktuální divadelní tvorby předních českých i zahraničních souborů, která se řadí mezi tři nejprestižnější projekty svého druhu v České republice. Divadelní Floru pořádá obecně prospěšná společnost DW7, která také zaštiťuje aktivity renomovaného Divadla na cucky.

Noc divadel

Celorepublikový event, zavedená součást evropského projektu European Theatre Night, který prezentuje divadlo tvořivým způsobem v netradičních formách. Svátek amatérských i profesionálních divadel a souborů z českých a moravských měst a metropolí.