Plesy a společenské události

Jednou ze základních činností místního spolku Studium Artium (StuArt) je vytváření otevřeného komunitního prostoru pro studenty, pedagogy a přátelé Katedry dějin umění FF. Pro splnění tohoto cíle spolek začal s organizací komunitních akcí, mezi které patří pasování prváků, vánoční večírek, ples ad.

První ročník plesu spolku se uskutečnil na konci března roku 2014 v prostorách Atria a přilehlých učeben bývalého jezuitského konviktu. Od 3. ročníku, kdy spolek přetransformoval koncept plesu z katederního (spolkového) do celokonviktového, je základní myšlenkou akce propojení všech uměnovědných a uměnovýchovných kateder Univerzity Palackého do jedné ucelené společnosti.

Každý ročník plesu má specifické téma (Benátský karneval, Secese, Film noir, Upíří bál...), díky němuž se Atrium a přilehlé prostory, kde tráví posluchači své dny studia, promění v jedinečný gesamtkunstwerk a to vždy právě na jeden nezapomenutelný večer.