Filmové projekce a festivaly

Umělecké centrum disponuje moderním Filmovým sálem, který je domácím prostředím studentského spolku Pastiche Filmz. Sál krom klasické klubové produkce nabízí také platformu pro realizaci jednotlivých dílčích projektů a eventů, od profilů zahraničních nezávislých tvůrců přes ozvěny festivalů až po přehlídku lokální nezávislé tvorby Diletant či soutěžní přehlídku studentských filmu V.Ř.E.D. Filmové projekce se ovšem nerealizují primárně ve Filmovém sále. V průběhu konání festivalů se k projekčním místům přidávají také Divadelní sál nebo Kaple Božího Těla.

Pastiche Filmz

Studentské uskupení s jednou z nejdelších tradic v rámci novodobého fungování Uměleckého centra. Registrovaný člen Asociace českých filmových klubů, který právě zde v průběhu celého školního semestru dramaturgicky a organizačně zajišťuje projekce svého Filmového klubu i další tematické audiovizuální eventy.

Reactor

Projekt studentek Katedry divadelních a filmových studií FF UP. Vznikl za účelem rozšířit povědomí studentů o tendencích v současné české kulturní sféře. Přináší jim exkluzivní možnost seznámit se s nejvýznamnějšími osobnostmi současného divadla, rozhlasu, televize i filmu.

Academia Film Olomouc (AFO)

Filmový festival Univerzity Palackého s bohatou tradicí. Každoročně promítá progresivní populárně-vědecké snímky pro širokou veřejnost, stejně tak hostí ostře sledované diskuze a přednášky českých a zahraničních vědeckých špiček. Výraznou součástí organizačního týmu jsou i studenti Filozofické fakulty UP, především pak právě studenti pořádající Katedry divadelních a filmových studií.

Přehlídka současné animace a filmového umění (PAF)

PAF je kurátorská platforma, mezi jejíž hlavní aktivity patří pořádání festivalů (PAF Olomouc, PAF New York, PAF Ostopovice, PAF Praha), koncertů, výstav a projekcí, ale také publikační a distribuční činnost (Edice PAF, PAF Aport). V průběhu uplynulých dvou dekád se PAF rozvinul v label zahrnující mezinárodní síť umělců, kurátorů a událostí. Mezi prvotní východiska patří vztah filmové animace, vizuálního umění a hudby, pohyblivý obraz filmu a videa (od avantgardního filmu přes expanded cinema až po rozšířené pole internetu nebo klubové hudby). Souběžně s akcelerujícím vývojem audiovizuálního umění v uplynulých dvou dekádách se přidaly fenomény spjaté s virtuálním prostorem, performativním uměním, herním designem nebo módou. Dramaturgie festivalu PAF Olomouc se na základě hlavního tématu vždy snaží objevovat styčné plochy mezi odlišnými či protichůdnými uměleckými projevy.