Koncerty a hudební festivaly

Hudební akce hostíme obvykle v Divadelním sále, Atriu a rovněž v barokní Kapli Božího Těla, celorepublikové kulturní památce. Katedry muzikologie a hudební výchovy její výjimečně zachované prostředí nevyužívají pouze k výuce, ale rovněž ke konání absolventských koncertů. Zavedenou tradicí jsou i další hudební festivaly a přehlídky včetně progresivních koncertů a DJ setů v průběhu festivalů AFO, PAF a Divadelní Flora.

MusicOlomouc

Festival soudobé české a světové experimentální, jazzové a alternativní hudby konce 20. a počátku 21. Století. Pořadatelem je Katedra muzikologie Filozofické fakulty UP.

Olomoucké barokní slavnosti

Letní večery ve společnosti hudebního divadla v historických kulisách Uměleckého centra. Organizátorem je uskupení Ensemble Damian, které vzniklo při místní Katedře hudební výchovy.

Sbor ATENEO

Univerzitní sboru ATENEO již řadu let doprovází zahraniční renomé. Zrodil se v roce 2001, mezi jeho členy patří studenti nejrůznějších humanitních i přírodovědných oborů. Repertoár je víc než pestrý: od vážné hudby přes sborové úpravy lidových a populárních písní až po blues, spirituál či gospel.